Czas rekolekcji daje nam to samo, co każdy inny czas, ale w zupełnie odmiennej formie. Słowo Boże, które nas dzisiaj prowadziło dotyczyło miłosierdzia. Miłosierdzia Boga do człowieka i człowieka do innego człowieka. Ileż to razy słyszeliśmy słowa Piotra, pytającego Jezusa – ile razy mam wybaczyć, czy aż 7? I ta, znana nam odpowiedź Jezusa – nie mówię ci, że aż 7, ale 77. Czy jest to realne? Czy my nie patrzymy na nasze błędy z pobłażaniem, a na błędy – szczególnie bliskich nam osób, które to osoby bardzo dobrze znamy – z oczekiwaniem, że tak nie można postępować, mówić…

Idziemy podczas tych naszych ćwiczeń duchowych prostymi drogami, które każdemu z nas wyznacza Bóg. A przynajmniej tak nam się wydaje. I dobrze jest na tych drogach spotkać człowieka, który od Boga przynosi nam Słowo. Słowo życia, które nas prostuje. Daje nam możliwość wyzbywania się pychy, aby w miłości zbliżać się do drugiego człowieka. Bo tylko z drugim człowiekiem znajdziemy drogę do Pana. Drogę do zbawienia.

Przyjmijmy i rozważajmy te nauki, które głosi nam ks. Zbigniew. Niech one w nas pracują. Abyśmy nie weszli na drogę postępowania człowieka z dzisiejszej Ewangelii, który w swoim kłopocie umiał prosić o darowanie, ale sam – kiedy już mu zostało wszystko darowane – nie umiał zdobyć się na zastosowanie tego samego, czego on doświadczył – miłosierdzia wobec swojego współbrata.

Galeria

Dzisiejsza nauka rekolekcyjna dostępna jest na naszym kanale YouTube. Zapraszamy.