Kto z nas, katolików, zdaje sobie w pełni sprawę z wagi pierwszego Sakramentu – Chrztu Świętego? Kto z nas ma wiedzę co i w jaki sposób ten Sakrament zmienia w naszym życiu? Szczególnie tym duchowym. A jeszcze bardziej – w dążeniu do zbawienia w życiu wiecznym.

Kontynuując temat “Skutki usprawiedliwienia – uwolnienie od grzechu” oparliśmy to spotkanie na 6. rozdziale Listu do Rzymian św. Pawła, którego tematem przewodnim jest to zagadnienie. Dzisiaj uczestnicy spotkania skupiali się nie tylko na podstawowej kwestii, ale też mogli bardziej oswoić się z budową i ułożeniem Pisma Świętego, gdyż było sporo poszukiwań treści zawartych w różnych miejscach.

Wchodząc w zgłębianie poszczególnych tematów, ks. Darek uczy nas korzystania z tekstów zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego, jako pomocy w komentowaniu treści zawartych w Biblii. I tak dzisiaj wczytywaliśmy się w kanony, 977, 978, 979 i 980 poświęcone wierze w odpuszczenie grzechów. Wszak bowiem tę prawdę wyznajemy w Credo.

Czy nie pięknym jest prawda zawarta w kanonie 978?
“Odpuszczenie grzechów w Kościele ma miejsce przede wszystkim, gdy po raz pierwszy wyznaje się wiarę. Z wodą chrzcielną zostaje bowiem udzielone pełne przebaczenie i nie pozostaje już żadna wina: ani pierworodna, ani inna popełniona później; nie pozostaje też żadna kara do odpokutowania, by zadośćuczynić za te grzechy… Łaska chrztu nie uwalnia jednak naszej natury od jej słabości; przeciwnie, nie ma takiego człowieka, który nie musiałby walczyć z pożądliwością, gdyż nie przestaje ona skłaniać do złego”

Szukajmy pomocy w materiałach, które są nam podawane, szczególnie w Piśmie Świętym, ale też nie bójmy się sięgać do takich pozycji jak wspomniany wyżej Katechizm Kościoła Katolickiego. Zwłaszcza, że teraz są one dostępne w postaci tekstów w internecie, plików audio w YouTube lub aplikacji bezpłatnych do pobrania na telefon.

Cieszymy się, że nasz Krąg parafialny przyciąga nowe osoby. Te spotkania do niczego nie zmuszają – jednocześnie dając możliwość pogłębiania wiary i lepszego odnajdywania się w nierzadko trudnych tekstach, których bez pomocy innych trudno nam zrozumieć.

Kolejne spotkanie już po Misjach Ewangelizacyjnych, na które zapraszamy.

Galeria