Kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego swoim czasem wpisało się krótko po przeżytych Misjach Świętych. Oprócz podstawowego tematu, który w tym roku kontynuujemy, nie mogło zabraknąć świadectw i pewnego rodzaju podsumowania przeżytego tygodnia misyjnego. Po wypowiedziach widać było, że na wielu misje wywarły dobre wewnętrzne odczucia i zmiany.

Dalej towarzyszy nam podczas spotkań Św. Paweł i List do Rzymian, a także Katechizm Kościoła Katolickiego. Coraz bardziej widzimy potrzebę pogłębienia czytania Pisma Świętego poprzez komentarze.

Zachęcamy kolejne osoby do przyjścia na następne spotkania. Dzisiaj pojawiły się kolejni zainteresowani taką formą zbliżenia do Boga.

Galeria