1. Porządek Mszy św. niedzielnych:

 • CZERWIEŃSK: 7:30, 10:30, 12:00, 19:00

 • NIETKÓW: 9:00, 13:30

 1. Zachowujemy zwyczaj zasłaniania krzyży do końca liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek.

 2. Gorzkie Żale i Droga krzyżowa zostały odwołane w obu kościołach, zgodnie z rozporządzeniem księdza biskupa.

 3. Kancelaria parafialna zostaje zamknięta do odwołania. Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub e-mailowo.

 4. Za tydzień Niedziela Palmowa. Podczas wszystkich Mszy św. będziemy święcić palmy. Na początku każdej Mszy św. zostanie odmówiona modlitwa poświęcenia z intencją poświęcenia również palm w naszych domach. Zachęcamy, by każdy kto może, taką palmę przygotował.

 5. Istnieje możliwość zamawiania intencji mszalnych – osobiście po Mszach św., telefonicznie oraz mailowo. Obecna sytuacja daje nam możliwość odprawiania większej liczby intencji na bieżąco, bez odkładania ich na późniejsze terminy. Dodatkowa Msza św. mogłaby być odprawiana o godz. 18.00.

 6. Spowiedź św. zostaje odwołana w niedzielę. Na spowiedź prosimy umawiać się po Mszach św. w tygodniu, zostając w kościele w swojej ławce. Ksiądz po Mszy zapyta kto chce się wyspowiadać. Prosimy nie przychodzić do zakrystii!

 7. W kościele (i przed kościołem!) zachowujemy między sobą bezpieczną odległość minimum 1,5 metra. Dotyczy to wchodzenia do kościoła, zajmowania miejsc w ławkach, podchodzenia do Komunii św. oraz wychodzenia z kościoła.

 8. Znak pokoju przekazujemy sobie przez skłon głowy w stronę innych osób, bez podawania ręki.

 9. Do kościoła wpuszczamy tylko 5 osób. Proszę stosować się do poleceń służby porządkowej. Osoby, które zamówiły Mszę św. w ich intencji prosimy by przyszły 15 minut przed planowaną Mszą, by zapewnić sobie uczestnictwo w nabożeństwie.

 10. Biskup udzielił wszystkim dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Jeżeli więc ktoś będzie chciał przyjąć tylko Komunię św., bez uczestnictwa we Mszy św. w kościele, będziemy udzielali Komunii św. przed wejściem do kościoła o godzinach, o których rozpoczynają się Msze święte. Zachęcamy te osoby, by uczestniczyły we Mszy św. za pośrednictwem telewizji lub radia, wg zasad, które podajemy na naszej stronie internetowej.

 11. Zasady przyjmowania Komunii św.: nie wychodzimy z ławek wszyscy na raz. Zachowując bezpieczną odległość od siebie idziemy do Komunii lewą nawą. Koło ołtarza Matki Bożej otrzymujemy środek dezynfekujący na ręce. Prosimy dokładnie rozprowadzić go na dłoniach. Następnie podchodzimy do księdza, który udziela nam Komunii św. na rękę (nie udzielamy Komunii do ust). Wystawiamy otwartą dłoń, kapłan kładzie na nią Najświętszy Sakrament, a my – zanim odejdziemy – palcami drugiej ręki chwytamy Go i spożywamy. Następnie inną drogą wracamy na swoje miejsce w kościele.

 12. Odpowiadając na apel Burmistrza Czerwieńska z dnia 24.03.2020 odwołujemy uroczystość pierwszej komunii świętej w Czerwieńsku i Nietkowie. O nowym terminie poinformujemy po świętach wielkanocnych.

 13. Nie zbieramy tacy w sposób tradycyjny. Ofiarę można złożyć do puszki przy wyjściu z kościoła lub też wpłacić na konto parafii. Ofiary te są przeznaczane na utrzymanie parafii.

 14. Wszystkich zachęcamy do głębokiej modlitwy, zwłaszcza różańcowej o godz. 20.30, za chorych i o ustanie epidemii.

 15. Zapraszamy do czytania prasy katolickiej. Po Mszy do nabycia „Niedziela”. Wyłożona na stoliku w nawie bocznej. Druk „Gościa Niedzielnego” został wstrzymany.