Tak sobie cicho uklękam
Zatapiam wzrok w krzyżu Twoim
Od ran na Twych stopach i rękach
Serce mnie, Panie, boli

Patrzę żałością zdjęta
Jak broczy krew spod korony
I jako kropla ta święta
Na cień mój pada schylony

Tak oto cud we mnie działasz
Czuję się męką Twą mocna
Miłuję choć nie kochałam
Już wiem – Twa śmierć owocna!

Lecz każesz z kolan powstawać
W ciszę i ciemność iść dalej
Ach, cud ten dozwól ponawiać
Kielich do pełna mi nalej!

Siostra Maria Rut od Królowej Aniołów OSB Cam