Po Kursie EMAUS, który odbył się dwa tygodnie temu, spotkania Kręgu Biblijnego wróciły do swojej powszechnej formy. Dzisiaj, kolejny raz, mieliśmy możliwość wgłębienia się w najważniejszy przekaz, że tylko wiara daje zbawienie. Ona, jako pierwsza, powoduje, że człowiek, który ma ten przymiot jest już na drodze do zbawienia. Ale też, mogliśmy zdać sobie sprawę, że wiara to dopiero początek, Ważny, ale musi być w nas potwierdzany uczynkami. I ciągle na nowo wiara nasza musi być podlewana Słowem Boga. Słowem Żywym. Słowem, które ma moc nas przemieniać i utwierdzać w wierze, pomimo trudności, które świat przed nami mnoży. Za darmo otrzymaliśmy wiarę. I tylko od naszej wolnej woli zależy, czy będziemy w niej wzrastali, czy też poddamy się ułudom świata i odstąpimy od wiary, która wymaga. Wymaga naszej konsekwencji, otwarcia na drugiego człowieka, tolerancji, a przede wszystkim miłości.

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które będzie dopiero 21.04.2022.

Galeria