Podobnie, jak Jezus uwięziony w swojej ciemnicy, oczekiwał na to, co przygotowali mu ludzie, tak i my wielokrotnie mamy swoje ciemne miejsca, w których czekamy na to, co przygotowują dla nas inni. Jeżeli jest w nas ciągle żywy obraz, który w filmie “Pasja” przedstawił Mel Gibson, to widzimy, że zupełnie nie możemy porównywać naszych cierpień z cierpieniami Jezusa. I nie o porównania tu chodzi. Dzisiaj chodzi o to, żebyśmy zanurzyli nasze krzyże w krzyżu Jezusa. Nie tylko, wzorem Szymona, pomagali Jezusowi nieść Jego krzyż  Chodzi o to, żebyśmy pozwoli Mu pomagać nieść nasze krzyże. Ale żeby to się mogło na nas wydarzyć, musimy najpierw uwierzyć, że On jest. Następnie, że On nie tylko może, ale chce nieść nasze krzyże, bo po to przyszedł na świat.

Poranna modlitwa Liturgią Godzin, całodzienna możliwość adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy i wieczorna Liturgia Męki Pańskiej, to na dzisiaj mieliśmy zaproponowane, jako czas głębszego przeżycia Triduum – dni, które mają nam pomóc uradować się porankiem Zmartwychwstania.

Galeria

Poniżej kazanie, które wygłosił do nas dzisiaj ks. Dariusz Orłowski