Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy,

obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu,

bo rosa Twoja jest rosą światłości,

a ziemia wyda cienie zmarłych (Iz 26,19)

Wszechmogący Boże, spraw aby kapłan Zygmunt,

który głosił braciom Twoje imię,

radował się w społeczności Świętych.

15 marca 2021r. zmarł Ks. Prałat Zygmunt Lisiecki, o którym wielu z nas może powiedzieć jednym tchem: słowo Boże, liturgia, Kościół, oaza i pielgrzymka. Po śmierci Księdza zrodził się w niektórych z nas pomysł utrwalenia śladów, jakie Zmarły zostawił nam jako moderator, ojciec duchowny pielgrzymki, kapłan, przyjaciel, towarzysz duchowej drogi. Chodzi o zebranie wspomnień bądź zarchiwizowanie pamiątek, ale przede wszystkim o wydobycie z nich na nowo cennej inspiracji dla oazowiczów, pielgrzymów, kapłanów, wiernych świeckich. Inicjatywa ta jest prowadzona przy wsparciu Ruchu Światło-Życie i Duszpasterstwa Rolników naszej diecezji oraz Przyjaciół Ks. Zygmunta Lisieckiego.

Prosimy o Wasze świadectwa, wspomnienia, zdjęcia, w których wyrazicie nie tylko to, jak poznaliście Ks. Zygmunta, ale zwłaszcza do czego Was zainspirował czy sprowokował.

Pod każdym świadectwem należy podpisać się przynajmniej z imienia. Natomiast w celu kontaktu z zespołem redakcyjnym prosimy podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail do korespondencji. Zastrzegamy sobie wolność wyboru nadesłanych świadectw, jeśli będzie ich zbyt dużo, lub poprosimy o ich przeredagowanie w krótszej formie.

Kwerenda wspomnień potrwa do końca sierpnia 2021r. jednak bardzo zależy nam na czasie więc prosimy o jak najszybsze nadsyłanie świadectw na poniższe adresy – koniecznie z dopiskiem w tytule: WSPOMNIENIE O KS. ZYGMUNCIE LISIECKIM.

Centrum Światło-Życie
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Góra
centrum@lubuskaoaza.pl

Pielgrzymka Duszpasterstwa Rolników – ks. Paweł Mydłowski – pmydlowski@gmail.com

koordynujący – ks. Arkadiusz Cygański – xcarek@interia.pl