17.06.2022 godz. 13:30 – Młodzież, która dzisiaj wyjeżdża na Diecezjalny Dzień Młodzieży – spod plebanii w Czerwieńsku.

18:06.2022 godz. 7:45 – wyjazd na obchody centralne Jubileuszu Diecezji – spod kościoła w Nietkowie.
Godz. 8:00 wyjazd z Czerwieńska – przystanek w Rynku (przy Ratuszu).

Wszyscy proszeni są o przybycie przynajmniej 5 minut wcześniej