W dniach od 1 do 8 listopada możemy uzyskać odpust zupełny, który możemy ofiarować codziennie za jedną duszę w czyśćcu. Aby uzyskać odpust należy: być po spowiedzi czyli w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Św. i odmówić modlitwę w intencjach Ojca Świętego (Ojcze nasz i Zdrowaś Mario). Osoby starsze i chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, mogą uzyskać odpust zupełny, jeśli w duchowej łączności z wiernymi nawiedzającymi kościoły i cmentarze odmówią przed obrazem Jezusa lub Maryi modlitwę za zmarłych, odrzucając przy tym wszelkie przywiązanie do grzechu z intencją jak najszybszego spełnienia warunków uzyskania odpustu, czyli przystąpienia do sakramentu pojednania, przyjęcia Komunii oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

Wypominki – Nietków i Laski 2022

 

2.11.2022 r. środa godz. 16.30 Nietków ul. Kościuszki cz.1

4.11.2022 r. piątek g. 17.30 Laski cz. 1

6.11.2022 r. niedziela g. 8.45 Laski cz. 2

6.11.2022 r. niedziela g. 12.45 Nietków ul. Kościuszki cz. 2

9.11.2022 r. środa g. 16.30 Nietków ul. Kasprowicza, Strażacka

13.11.2022 r. niedziela g. 8.45 Nietków ul. Kwiatowa, Leśna, Sportowa,

Krótka, Żwirowa, Pocztowa, Krzywa i Boryń

13.11.2022 r. niedziela g. 12.45 Nietków ul. Os. Słoneczne, Przedszkolna,

Parkowa, Ogrodowa, Kolejowa, Boczna