Ewangelia wg. Św. Łukasza i Księga Hioba – te dwie Księgi Pisma Świętego są zaproponowane na ten rok do uroczystego przeczytania w parafiach. W naszej wspólnocie do przeczytania podczas Niedzieli rozpoczynającej Tydzień Biblijny, w dniu Narodowego Czytania Pisma Świętego wybrana została Księga Hioba. Kolejny raz mogliśmy się przekonać jak wielkim darem jest grupa, wspólnota… Głos poszczególnych osób, ich osobista interpretacja i wejście w czytane Słowo – pozwoliły wszystkim słuchającym, obecnym w tym czasie w kościele, na godne przeżycie osobistej relacji ze Słowem Bożym. Księga Hioba porusza tak ważne w każdym czasie relacje pomiędzy człowiekiem a Bogiem, człowiekiem a człowiekiem. Pokazuje, jak łatwo w czasie doświadczenia trudnościami odwrócić się od Boga, obciążyć Go winą za nasze niepowodzenia. Ale ta Księga pokazuje też, jak wiele można zyskać, kiedy człowiek zaufa Bogu. Tak do końca i maksymalnie.

Niech dobrym przykładem naszego zaufania Bogu będą słowa Hioba wypowiedziane do swojej żony w 8. rozdziale w wersetach 9 i 10: “Rzekła mu żona: «Jeszcze trwasz mocno w swej prawości? Złorzecz Bogu i umieraj!» Hiob jej odpowiedział: «Mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy?» W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami.”

Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się zaangażować w to parafialne, głośne, publiczne czytanie Biblii, zwłaszcza, że Bóg dał nam tego dnia piękną, słoneczną pogodę. Budujące jest również to, że udało nam się zgromadzić na tym czytaniu w całym przekroju parafialnym – osoby starsze i młodsze, mężczyźni i kobiety, Czerwieńsk, Nietków i Laski.

Zapraszamy w dalszym ciągu do wsłuchiwania się w następną Księgę proponowaną na ten tydzień. Jest nią Ewangelia wg. Świętego Łukasza, którą nasi parafianie będą odczytywali po dwa rozdziały podczas nabożeństw majowych. I oczywiście zachęcamy wszystkich do czytania Pisma Świętego w naszych domach. I do udziału w spotkaniach parafialnego Kręgu Biblijnego.

Film z czytania

Galeria