11(557). Pewien brat zapytał starca: „Cóż jest tak dobre, bym czynił to w życiu?”. Starzec odrzekł: „Jedynie Bóg wie, co jest dobre. Lecz słyszałem, że jeden z ojców zapytał abba Nisteroosa Wielkiego, który był przyjacielem abba Antoniego: «Cóż jest dobre, bym to uczynił?» A on odrzekł: «Nie wszystkie dzieła są jednakowo dobre. Pismo Święte mówi, że Abraham był gościnny, a Bóg był z nim. Eliasz miłował odosobnienie, a Bóg był z nim. Dawid był pokorny, a Bóg był z nim. Czyń więc, co uznasz wobec Boga za stosowne i strzeż swego serca»”.