W sobotę, na naszych kościołach zostały zamontowane banery informujące o rozpoczęciu czasu przygotowania do Misji parafialnych, które odbędą się w dniach 22-29 maja 2022 r. Czas Adwentu, będąc czasem oczekiwania – staje się początkiem dłuższego przygotowania do Misji.

Dobrze wykorzystajmy ten czas.

Galeria