Program pielgrzymki
ZIEMIA ŚWIĘTA – OD NAZARETU DO JEROZOLIMY
8-dniowa, samolotowo-autokarowa, wyżywienie pełne

1. DZIEŃ: WARSZAWA – TEL AWIW – GALILEA
Przelot na trasie Warszawa – Tel Awiw. Transfer do hotelu w Tyberiadzie
lub Nazarecie.
2. DZIEŃ: GALILEA
Nazaret: Bazylika Zwiastowania, miejsce życia św. Rodziny. Kana Galilejska –
sanktuarium pierwszego cudu Chrystusa. Tabor – miejsce Przemienienia Pańskiego.
3. DZIEŃ: GALILEA – BETLEJEM
Góra Błogosławieństw. Kafarnaum – miasto Jezusa (por. Mt 9,1). Tabgha –
kościoły Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz Prymatu św. Piotra. Rejs statkiem po
Jeziorze Galilejskim. Przejazd do hotelu w Betlejem.
4. DZIEŃ: BETLEJEM
Bazylika i Grota Narodzenia, Grota Mleczna, Pole Pasterzy, Pole Booza (groby
Pasterzy).
5. DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – BETLEJEM
Góra Oliwna: kaplica Wniebowstąpienia, kościoły Pater Noster i Dominus Flevit.
Ogród Oliwny: Bazylika Agonii, Grota Pojmania, Bazylika Wniebowzięcia NMP
(tzw. „grób” Matki Bożej). Syjon chrześcijański: kościół św. Piotra In Gallicantu,
Bazylika Zaśnięcia NMP, Wieczernik.
6. DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA – BETLEJEM
Kościół św. Anny (tradycyjne miejsce narodzenia Maryi), obok sadzawka Betesda.
Cardo – ulica z czasów rzymskich. Ściana Płaczu – święte miejsce judaizmu.
Droga Krzyżowa, Bazylika Grobu i Zmartwychwstania Pańskiego. Ain Karem
– kościoły Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
Yad Vashem – Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu.
7. DZIEŃ: BETANIA – JERYCHO – MORZE MARTWE – BETLEJEM
Betania – sanktuarium św.św. Marii, Marty i Łazarza. Jerycho – najstarsze miasto
Palestyny. Miejsce Chrztu Pańskiego nad rzeką Jordan. Wypoczynek nad Morzem
Martwym.
8. DZIEŃ: BETLEJEM – TEL AWIW – WARSZAWA
Transfer z hotelu na lotnisko. Przelot na trasie Tel Awiw – Warszawa.
ZAPEWNIAMY:
✔ przeloty samolotem
✔ przejazdy klimatyzowanym autokarem
✔ noclegi w hotelach 3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami)
✔ wyżywienie pełne (3 posiłki)
✔ opłaty za wstęp do zwiedzanych obiektów
✔ opłaty za świadczenia zwyczajowe
✔ opłatę składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
✔ ubezpieczenie
✔ opiekę księdza przewodnika
✔ Msze św.
TERMIN: 01.09 – 08.09.2018
CENA: 570 USD + 1950 PLN
Opłata za pielgrzymkę może być regulowana na dwa sposoby:
1. całość kwoty w złotych polskich. Ostateczna wpłata jest sumą kwoty podanej w złotych polskich oraz
kwoty podanej w walucie, pomnożonej przez kurs sprzedaży dewiz BANKU PKO BP SA,
z którego usług korzysta Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „PEREGRINUS”, obowiązujący
o godz. 9.00 rano w dniu dokonania pełnej wpłaty (między 50. a 35. dniem przed wyjazdem).
USTALENIA W BIURZE JEDNOLITEGO KURSU WPŁATY DLA CAŁEJ GRUPY DOKONUJE
ORGANIZATOR.
2. w złotych polskich i w walucie obcej (zgodnie z cenami podanymi na programie).
Osoby wpłacające należność przelewem bankowym proszone są o kontakt telefoniczny
z Biurem w dniu wpłaty w celu otrzymania numeru konta walutowego.
Kwota ostatecznej wpłaty jest pomniejszona o dokonaną wcześniej przedpłatę (dotyczy pkt 1 i 2).
Termin rezygnacji bez ponoszenia kosztów wynosi 100 dni. Po upływie tego terminu stosuje
się przepisy zawarte w „Ogólnych Warunkach Uczestnictwa”.
PRZY ZAPISIE NALEŻY DOSTARCZYĆ:
 wypełniony i podpisany formularz „Umowy – Zgłoszenia” oraz „Umowy Ubezpieczenia”
 ksero paszportu, paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki
 przedpłatę w wysokości 700 zł
Uwaga! Decyzję o wjeździe do Izraela i wyjeździe z Izraela podejmują służby graniczne
tego kraju. Za brak zgody na przekroczenie granicy Biuro nie ponosi odpowiedzialności.

Od Nazaretu do Jerozolimy 8 dni IX 2018