Dzień 6 rozpoczynamy wędrówką do Bramy św. Szczepana, zwanej Bramą Lwów przechodząc przez cmentarz muzułmański. Za murami Jerozolimy nawiedzamy kościół św. Anny z grotą, w której mieszkali Anna i Joachim (rodzice Maryi) oraz przyległe do niego ruiny sadzawki Bethesda. Następnie wchodzimy w wąskie uliczki Jerozolimy, aby rozpocząć  w kościele Biczowania naszą drogę krzyżową idąc śladami Pana Jezusa. Przemierzając Drogę Krzyżową docieramy do Bazyliki Grobu Pana Jezusa. Nawiedzamy tam miejsce ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa. W kaplicy Najświętszego Sakramentu, którą opiekują się franciszkanie, odprawiamy Mszę św. Wracając do hotelu odwiedzamy Dom Pokoju w Betlejem prowadzony przez siostry Elżbietanki z Polski. Foto w galerii.