Swoją ziemską pielgrzymkę zakończył ks. kan. dr Henryk Nowik. Zmarł w niedzielę 1 sierpnia w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze, w 88. roku życia i 64. roku kapłaństwa.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem księdza biskupa zostanie odprawiona w czwartek, 5 sierpnia, o 11.00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze. Pół godziny wcześniej będzie czuwanie modlitewne. Po Mszy św. nastąpią dalsze obrzędy pożegnalne na nowej części cmentarza komunalnego w Zielonej Górze.

Ks. Henryk Nowik urodził się 23 grudnia 1933 r. w Dębowej Karczmie w powiecie Łuckim. W roku 1947 wstąpił do Małego Seminarium Duchownego w Słupsku, które ukończył egzaminem dojrzałości w roku 1951. Następnie w latach 1951-57 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Gorzowie Wlkp., gdzie 26 grudnia 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po święceniach studiował w Warszawie i Lublinie, gdzie otrzymał stopień doktora filozofii przyrody. W latach 1967-71 był wikariuszem w Szczecinie-Pogodnie, a w latach 1971-74 wikariuszem parafii pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze. Od roku 1974 do 1992 pełnił urząd administratora parafii pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku, a od roku 1992 do 2003 – proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim. W latach 1971-1988 był także wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Od 2003 r. przebywał na emeryturze w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze. W roku 2017 został uhonorowany godnością Kanonika Rokiety i Mantoletu.

Zmarłego kapłana polecajmy Bożemu Miłosierdziu.