Czwartek

27

Lutego 2020 roku

Imieniny obchodzą:
Aleksander, Anastazja, Auksencjusz, Gabriel, Gabriela, Honoryna, Leander, Leonard, Sierosława

Aktualności

Przesłanie Papieża na Wielki Post 2020: pojednajcie się z Bogiem!

W Watykanie opublikowano papieskie przesłanie na Wielki Post. Franciszek przypomniał w nim o potrzebie nawrócenia. Zaznaczył, że drogą do zmiany życia jest kontemplacja Chrystusa ukrzyżowanego i modlitwa rozumiana jako dialog serca z sercem. „Nie można uznawać za pewnik tego, że Pan dał nam po raz kolejny czas sprzyjający naszemu nawróceniu” – przestrzegł Ojciec Święty.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Na wstępie Papież zauważył, że radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjmowania Dobrej Nowiny. Bez wiary w to, że nasze życie pochodzi od dobrego Boga pogrążamy się w otchłani nonsensu i cierpienia. „Dlatego w tym Wielkim Poście chciałbym przekazać każdemu chrześcijaninowi to, co już napisałem ludziom młodym w adhortacji apostolskiej „Christus vivit”: „Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawić na nowo. Kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy” – napisał Papież.

Franciszek przypomniał, że doświadczenie miłosierdzia jest możliwe tylko w kontakcie „twarzą w twarz” z Jezusem. Dlatego czas Wielkiego Postu to okazja do kontemplacji i modlitwy. „Jest ona nie tyle obowiązkiem, ile wyraża potrzebę odpowiadania na miłość Boga, która nas zawsze uprzedza i wspiera. Chrześcijanin modli się bowiem mając świadomość, że jest miłowany pomimo swej niegodności” – czytamy w przesłaniu. Ojciec Święty wskazał, że mniej ważna jest forma modlitwy, a bardziej liczy się to, aby „rozkruszała ona zatwardziałości naszego serca”, aby je coraz bardziej prowadzić do Boga i do wypełniania Jego woli. „Im bardziej damy się zaangażować Jego Słowu, tym bardziej uda się nam doświadczyć Jego bezinteresownego miłosierdzia względem nas” – dodał Franciszek.

Papież zachęcił do świadomego przeżycia Wielkiego Postu, by ten czas łaski nie przeminął daremnie. „Nigdy nie można uznawać za pewnik tego, że Pan da nam po raz kolejny czas sprzyjający naszemu nawróceniu.” – ostrzegł Papież. Zaznaczył, że pomimo niekiedy nawet dramatycznej obecności zła w naszym życiu, podobnie jak w życiu Kościoła i świata, ta przestrzeń, dana nam dla zmiany kursu, wyraża nieustępliwą wolę Boga, by nie zrywać z nami dialogu zbawienia. Ojciec Święty przestrzegł także, by ten dialog nie przerodził się w gadulstwo, które w naszych czasach jest powszechne choćby poprzez niewłaściwe korzystanie ze środków masowego przekazu.

Postawienie Chrystusa w centrum naszego życia zawsze oznacza współczucie dla cierpiących, dla „ran Chrystusa ukrzyżowanego, obecnych w wielu niewinnych ofiarach wojen, przemocy wobec życia, począwszy od tego, które ma się nie narodzić po osoby starsze, różnorodnych form przemocy, katastrof ekologicznych, nierównego podziału dóbr ziemi, handlu ludźmi we wszelkich jego formach i niepohamowanego pragnienia zysku, będącego formą bałwochwalstwa” – napisał Papież i wezwał do hojności serca w dzieleniu się z potrzebującymi i budowaniu świata bardziej sprawiedliwego. „Dzielenie się w miłości czyni człowieka bardziej ludzkim; gromadzenie grozi upodleniem go, zamknięciem w egoizmie” – napisał Franciszek.

„W nadchodzącym Wielkim Poście przyzywam wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, abyśmy przyjęli wezwanie do pojednania się z Bogiem, utkwili nasze spojrzenie serca na Tajemnicy Paschalnej i nawrócili się na otwarty i szczery dialog z Bogiem. W ten sposób będziemy mogli stać się tym, o czym Chrystus mówi w doniesieniu do swoich uczniów: solą ziemi i światłem świata” – zakończył Ojciec Święty.

czytaj cały tekst

Spotkanie Kręgu Biblijnego

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego.

Jak widać na poniższym zdjęciu, nie maleje liczba osób, które chcą aktywnie czytać i rozważać Słowo Boże. Zapraszamy wszystkich, którzy też o tym myślą na następne spotkanie. A w zakładce Krąg Biblijny pojawiło się kilka zdjęć z tego spotkania.

Śmierć parafii – Bruno Ferrero

Na murach pewnego miasta i w gazetach lokalnych ukazał się dziwny nekrolog: “Z głębokim bólem zawiadamiamy o śmierci parafii świętej Eufrozyny. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w niedzielę o godzinie jedenastej”.
W niedzielę kościół pod wezwaniem świętej Eufrozyny był oczywiście zatłoczony jak nigdy dotąd. Nie było ani jednego miejsca, nawet stojącego. Przed ołtarzem stał katafalk, na którym ustawiona była trumna z ciemnego drewna. Proboszcz wygłosił krótkie kazanie:

  • Nie wierzę, by nasza parafia mogła ożyć i zmartwychwstać, lecz w chwili, gdy zgromadziliśmy się tutaj prawie wszyscy, chciałbym podjąć ostatnią próbę. Proszę was, byście wszyscy kolejno przeszli przed trumną, aby po raz ostatni spojrzeć na nieboszczkę. Przechodźcie jeden za drugim, powoli, a gdy już ujrzycie zmarłą, wychodźcie drzwiami zakrystii. Później, kto będzie chciał, może wrócić na Mszę świętą głównym wejściem.

Proboszcz otworzył trumnę. Wszyscy zastanawiali się: “Kto tam w środku może leżeć? Czy naprawdę jest tam zmarły?”
Zaczęli powoli przechodzić. Każdy zatrzymywał się przed trumną i spoglądał do jej wnętrza, a potem wychodził z kościoła. Wychodzący milczeli, byli nieco zmieszani.
Wszyscy bowiem, którzy zapragnęli zobaczyć zwłoki parafii świętej Eufrozyny i zajrzeli do wnętrza trumny, zobaczyli w lustrze umieszczonym na jej dnie własne odbicie.

“Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa”. (1 P 2,5)
Jeśli kurz pokrywa grubą warstwą sale twojej parafii, jest on również w twej duszy.

Z książki “365 krótkich opowiadań dla ducha” Bruno Ferrero, wyd. Salezjańskie, 2012. Str. 74

QUERIDA AMAZONIA – POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA

Piąta adhortacja apostolska papieża Franciszka „Querida Amazonia” – „Umiłowana Amazonia” zaskakuje swoją poetycką formą a także osobistym charakterem. Ojciec Święty podkreśla znaczenie dokumentu końcowego Synodu, który odbył się w Rzymie w dniach 6–27 października 2019 i obradował na temat „Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej”. Swoją adhortację traktuje natomiast jako podsumowanie wniosków wypływających z prac tego gremium. Ujął je w postaci czterech marzeń: społecznego, kulturowego, ekologicznego i kościelnego. W tym ostatnim rozdziale nie podjął wysuwanej przez niektórych ojców synodalnych propozycji udzielania święceń odpowiednio przygotowanym mężczyznom żyjącym w rodzinie.

Poruszając kwestie społeczne papież zaznaczył: „Naszym marzeniem jest Amazonia, która integrowałaby i promowała wszystkich swoich mieszkańców, aby mogli ugruntować «dobre życie»” (n. 8). Skrytykował rabunkową eksploatację zasobów Amazonii, nazywając ją niesprawiedliwością i przestępstwem (n. 14). Papież wezwał do stanowczego przeciwstawienia się wyzyskowi i do poszukiwania alternatywnych dróg rozwoju, szanujących godność i prawo mieszkańców do edukacji otwierającej drzwi ku lepszej przyszłości. Przypomniał wkład misjonarzy, chroniących rdzenną ludność przed „łupieżcami i oprawcami” i przeprosił za „okrutne zbrodnie, które miały miejsce w całej historii Amazonii” (n. 19). Ojciec Święty wezwał do postawienia tamy „sieci korupcji” oraz do podejmowania dialogu społecznego.

Franciszek podkreślił zróżnicowanie kulturowe i etniczne ludów Amazonii, zachęcając by je „pielęgnować bez wykorzeniania; rozwijać bez osłabiania tożsamości; promować bez zawłaszczania”( n. 28). Wskazał na wartość korzeni. Zaznaczył, że tożsamość i dialog nie są nieprzyjaciółmi i przestrzegł przed różnymi formami zamykania się w sobie, apelując zarazem o otocznie troską wartości kulturowych rdzennych grup ludności. Papież wskazał także na zagrożenia, jakie dla przekazu dziedzictwa kulturowego ma rozpad rodzin.

Czytaj całość