W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego. Jego tematem było “Jakub i jego synowie”. W oparciu o fragmenty Starego Testamentu i posiłkując się Nowym Testamentem rozważaliśmy o kolejnych etapach Historii Zbawienia zawartej w Piśmie Świętym.

Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie. Jeśli to nie będzie tym, czego oczekujesz – możesz zakończyć swój udział na jednym spotkaniu. Ale może się okazać, że to jest dla Ciebie. Sprawdź.

Foto