Akt pokuty to nic innego jak stanięcie w prawdzie wobec naszej słabości i naszych grzechów, które jest nam wszystkim bardzo potrzebne na początku każdej Mszy Świętej. Od strony praktycznej warto zauważyć, że akt pokuty można odprawić podczas Eucharystii na cztery różne sposoby. Trzy z nich są raczej używane w dni powszednie, ostatni zwykle w niedziele, święta lub uroczystości, czyli podczas najważniejszych zebrań wiernych.

Akt pokuty to trzy rzeczywistości: stanięcie w prawdzie wobec naszej słabości i grzeszności, ofiarowanie Panu Bogu całego swojego życia, ale i uwielbienie mocy zmartwychwstałego Pana, który jedyny może pokonać w nas wszelkie zło.

Czytaj Rozdział 8