Po znaku krzyża następuje powitanie przez kapłana sprawującego Mszę Świętą słowami “Pan z wami”. Jeśli Cię to interesuje – zapraszam do rozdziału 7. książki EUCHARYSTIA Adama Szustaka.

Czytaj Rozdział 7