Na łamach naszej “Gazetki U Nas” Pan Andrzej Sibilski wygospodarował w tym miesiącu więcej miejsca, ale też w sierpniu dużo się działo. Zapraszamy do lektury gazetki, do której link zamieszczam na dole poniższego artykułu.

A poniżej wypowiedź naszego proboszcza – ks. Dariusza Orłowskiego.

Wdzięczność za dar wakacji
Minęły wakacje. Powracamy do swoich zwykłych obowiązków: zawodowych, domowych i szkolnych. Rozpoczęła się monotonna krzątanina wokół codziennych, zwykle powtarzających się czynności i spraw, które pochłaniają nasz czas. Warto jednak powracać do tych przeżyć, które dane nam było doświadczyć w czasie różnych podróży wakacyjnych. Utrwalać je. Zastanowić się: w jaki sposób nas ubogaciły? Wspomnieć osoby, które spotkaliśmy. Zapytać: czego nas nauczyły? Temu właśnie maiły służyć spotkania popielgrzymkowe, które w pierwszych dniach września odbyły się w naszej parafii. Najpierw spotkanie uczestników rowerowej pielgrzymki do Częstochowy na Jasną Górę, a potem autokarowej pielgrzymki do sanktuariów maryjnych w Wambierzycach i Bardzie. To były bardzo pożyteczne spotkania. Dały nam okazję do wzajemnego podzielenia się, a tym samym docenienia otrzymanego dobra i wy-rażenia za nie wdzięczności Panu Bogu i ludziom.
To ważne, abyśmy umieli dziękować. Uczy nas tego Pan Jezus w Ewangelii. Gdy będąc w drodze do Jerozolimy uzdrowił spotkanych dziesięciu trędowatych. Tylko jeden z nich wróci! do Pana, aby Mu podziękować za otrzymane uzdrowienie. Wówczas Jezus powiedział do niego: „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu?” (Łk 17, 17-18). Zachęcam do tego, aby zrobić sobie takie spotkanie powakacyjne, indywidualnie lub wspólnie z innymi. Niekiedy słyszymy — a ja w to wierzę — że nic, co nas spotyka i nikt kogo spotykamy to nie jest przypadek. Wszystko czemuś służy. To od nas zalety, jak to wykorzystamy. życzę więc dobrych i mądrych spotkań powakacyjnych.
Ks. Dariusz Orłowski 

Gazetka U Nas