Przygotowanie do I Komunii św. Parafia św. Wojciecha w Czerwieńsku

Rok szkolny 2022/23

 

Drukuj dokument

 

Wymogi od dzieci (i rodziców):

– nauczenie się zadanych przez katechetę modlitw i prawd katechizmowych

– w każdą niedzielę uczestnictwo we Mszy św. o godz. 10.30 w Czerwieńsku (dzieci siadają z

przodu) lub w razie wyjazdu w innym kościele. Obecność na Mszy św. poświadczona

podpisem w Dzienniczku.

– uczestnictwo w nabożeństwach:

– różańcowych – w październiku (piątek i czwartek godz. 16.00)

– roratach – w grudniu (wtorek i czwartek o godz. 18.00)

– drodze krzyżowej (w Wielkim Poście w piątek o godz. 16.00)

poświęcenie zakupionego przez rodziców:

– różańca (niedz. 2.X.22 r. godz. 10.30)

– medalika lub krzyżyka (niedz. 4.XII.22 r. godz. 10.30)

– świecy (ndz. 19.II.2023 r. godz. 10.30)

– książeczki (zakupywana wspólnie) (niedz. 12.III.2022 r.)

– próby przed I Komunią św. (26.IV – 13.V.2023 r.)

– I spowiedź św. i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (sb. 13.V.23. r.)

– I Komunia św. (14.V.2023 r. godz. 10.00)

Wymogi od rodziców:

– dostarczyć podpisaną przez rodziców Deklarację – do końca IX.22 r.

– dostarczyć akt chrztu dziecka (dotyczy dzieci ochrzczonych poza parafią) – do końca X.22 r.

– wybrać Komitet Organizacyjny Rodziców

– uczestnictwo w spotkaniach katechetyczno-organizacyjnych:

– czwartek 15.IX.22 r. godz. 18.00 Msza św. i spotkanie

– czwartek 24.XI.22 r. godz. 18.00 Msza św. i spotkanie

– czwartek 23.II.23 r. godz. 18.00 Msza św. i spotkanie

– czwartek 20.IV.23 r. godz. 18.00 Msza św. i spotkanie

– uczestnictwo w dwóch spotkaniach w małych grupach rodziców: 1 – ndz. 23.X.22 r. (g. 16.00 w salce), 2 – ndz. 19.III.23 r. (g. 16.00 w salce).

– zaopatrzyć dzieci:

– w różaniec na 2.X.22,

– medalik lub krzyżyk na 4.XII.22,

– świece na 19.II.23,

– książeczkę (zakupywaną wspólnie przez rodziców) na 12.III.23

– spowiedź św. przed I Komunią dzieci.

Proboszcz
Ks. Dariusz Orłowski