W tym roku, ze względu na niedawne zmiany personalne i ciągłe obostrzenia związane z zagrożeniem pandemicznym  XIII Tydzień Biblijny miał trochę skromniejszy przebieg. W Niedzielę Biblijną ograniczyliśmy się tylko do mówienia o potrzebie czytania Słowa Bożego i do rozdania wiernym obecnym na wszystkich Mszach świętych sigli z czytaniami Ewangelii według św. Marka i Księgi Mądrości. Natomiast od poniedziałku do soboty miało miejsce czytanie wskazanej na ten rok Ewangelii wg św. Marka przez osoby z Kręgu Biblijnego według zasady lectio continua. Udało się w ten sposób przybliżyć obecnym 9. rozdziałów z tej Ewangelii.

Dziękujemy wszystkim czytającym za ich zaangażowanie oraz słuchającym za ich przyjęcie tych czytań. Oby ta akcja przybliżyła nam wszystkim potrzebę codziennej lektury Pisma Świętego.

W tym miejscu pragniemy zaprosić wszystkich chętnych na spotkania Kręgu Biblijnego. Ulotka z terminami spotkań w tym roku dostępna jest na naszej stronie parafialnej oraz w kruchcie kościoła.

Foto