Trudy apostolskiego życia 1 Kor 4, 8-13

Trudy apostolskiego życia 1 Kor 4, 8-13 Kontynuując refleksję nad pierwszym Listem do Koryntian kolejny raz uderzają mnie zarówno słowa św. Pawła, postawa chrześcijan z Koryntu i komentarz, a zwłaszcza opis praktyk w miastach greckich, do których św Paweł może...

Kto może rozsądzać, a kto może być sądzony? 

Kto może rozsądzać, a kto może być sądzony? W naszym życiu, śmiem twierdzić, że chyba zawsze jakoś się wzajemnie oceniamy. Widzimy człowieka, jego zachowanie, jego wypowiedzi i w naszych sercach, umysłach pojawia się ocena, refleksja. Oczywiście, możemy porozmawiać o...

Płacz Boga – Wacław Oszajca SJ

Język to życie – twierdzi prof. Jan Miodek, a starożytna maksyma głosi: Lex orandi, lex credendi, co znaczy, że treści modlitw mają wpływ na treści wiary i odwrotnie. Idąc dalej, to, co się dzieje w kościelnych świątyniach, wpływa na to, co dzieje się w domach...

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2023 r.

 Asceza wielkopostna, itinerarium synodalne Drodzy bracia i siostry! Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza zgodnie opisują wydarzenie przemienienia Jezusa. Widzimy w nim odpowiedź Pana na niezrozumienie, jakie okazali mu jego uczniowie. Nieco wcześniej bowiem doszło do...

Wierzysz i wyznajesz ustami?

Rz 10, 14-15  Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych,...

Kto zatwardza moje serce

Rz 9, 18. A zatem komu (Bóg) chce, wyświadcza łaskę, a kogo chce, czyni zatwardziałym.  Jak czytam takie słowa? Czy jeśli postawię tezę, że skoro Bóg zechce uczynić mnie zatwardziałym, to przecież w konsekwencji muszą przyjść myśli – nie ma sensu nic robić. I...