Rozmowa z Bogiem – Pismo Święte jako płaszczyzna dialogu. 

Rozmowa z Bogiem – Pismo Święte jako płaszczyzna dialogu.   Pozwólcie, że podzielę się z wami tym, co dzisiaj do mnie dotarło. I to, tak bardzo wyraźnie. I osobiście. Tak się składa, że Pismo Święte od wielu lat było ważną lekturą. I, jak każda lektura,...

Trudy apostolskiego życia 1 Kor 4, 8-13

Trudy apostolskiego życia 1 Kor 4, 8-13 Kontynuując refleksję nad pierwszym Listem do Koryntian kolejny raz uderzają mnie zarówno słowa św. Pawła, postawa chrześcijan z Koryntu i komentarz, a zwłaszcza opis praktyk w miastach greckich, do których św Paweł może...

Kto może rozsądzać, a kto może być sądzony? 

Kto może rozsądzać, a kto może być sądzony? W naszym życiu, śmiem twierdzić, że chyba zawsze jakoś się wzajemnie oceniamy. Widzimy człowieka, jego zachowanie, jego wypowiedzi i w naszych sercach, umysłach pojawia się ocena, refleksja. Oczywiście, możemy porozmawiać o...

Płacz Boga – Wacław Oszajca SJ

Język to życie – twierdzi prof. Jan Miodek, a starożytna maksyma głosi: Lex orandi, lex credendi, co znaczy, że treści modlitw mają wpływ na treści wiary i odwrotnie. Idąc dalej, to, co się dzieje w kościelnych świątyniach, wpływa na to, co dzieje się w domach...

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2023 r.

 Asceza wielkopostna, itinerarium synodalne Drodzy bracia i siostry! Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza zgodnie opisują wydarzenie przemienienia Jezusa. Widzimy w nim odpowiedź Pana na niezrozumienie, jakie okazali mu jego uczniowie. Nieco wcześniej bowiem doszło do...