Ogłoszone zostały papieskie intencje modlitwy na rok 2021. Będziemy się modlić m.in. o głębsze przeżywanie spowiedzi i odkrycie piękna sakramentu małżeństwa. Wstawiennictwu wiernych Franciszek zawierza też misyjne zaangażowanie wszystkich wierzących, pracę katechetów oraz reformę Kościoła.

W intencjach społecznych znaleźli się ludzie cierpiący na depresję, kobiety, które padły ofiarą przemocy, ale też finansiści i ci, którzy walczą o prawa człowieka. Papież chce, abyśmy modlili się ponadto o przyjaźń społeczną, ekologiczny styl życia i ogólnoludzkie braterstwo.

Ustalanie papieskich intencji to długi i staranny proces rozeznawania – zapewnia dyrektor Światowej Sieci Modlitwy z Papieżem ks. Frédéric Fornos. Propozycje napływają od członków sieci z całego świata, a także z dykasterii Kurii Rzymskiej. Ostateczną decyzję po osobistym rozeznaniu i modlitwie podejmuje oczywiście Ojciec Święty. Chodzi o to – jak mówi ks. Fornos – by kontemplować świat oczami Jezusa i rozpoznać intencje Jego serca, miejsca i sprawy, do których posyła swój Kościół.

Styczeń
Intencja ewangelizacyjna – Braterstwo ludzkie
Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami
z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.
Luty
Intencja powszechna – Przemoc w stosunku do kobiet
Módlmy się w intencji kobiet – ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo,
a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.
Marzec
Intencja ewangelizacyjna – Sakrament pojednania
Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć
się nieskończonym miłosierdziem Bożym.
Kwiecień
Intencja powszechna – Podstawowe prawa
Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach,
w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.
Maj
Intencja powszechna – Świat finansów
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania
sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.
Czerwiec
Intencja ewangelizacyjna – Piękno małżeństwa
Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu
wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością
i cierpliwością.
Lipiec
Intencja powszechna – Przyjaźń społeczna
Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych
byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.
Sierpień
Intencja ewangelizacyjna – Kościół
Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się
w świetle Ewangelii.
Wrzesień
Intencja powszechna – Ekologicznie zrównoważony styl życia
Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia
powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to
zdecydowanie angażują.
Październik
Intencja ewangelizacyjna – Uczniowie misjonarze
Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez
świadectwo życia mającego smak Ewangelii.
Listopad
Intencja powszechna – Osoby cierpiące na depresję
Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie
i światło, otwierające na życie.
Grudzień
Intencja ewangelizacyjna – Katecheci
Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli jego odważnymi
i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.