Podczas wieczornej Mszy świętej, która sprawowana była w naszym kościele parafialnym pod przewodnictwem bpa Pawła Sochy w koncelebrze z dziekanem ks. Zygmuntem Zimnawoda oraz naszym proboszczem, ks. Darkiem i proboszczem z Leśniowa Wielkiego – ks. Jackiem młodzież z naszej i Leśniowskiej parafii otrzymała Sakrament Bierzmowania.

Módlmy się za nich, aby Duch Święty napełniał ich swoimi darami. Aby nie bali się wyznawać w dzisiejszym świecie wiary w Boga.

Przez miesiąc dostępne do pobrania dla zainteresowanych bierzmowanych zdjęcia w wyższej rozdzielczości bezpośrednio pod tym linkiem: by Marek Mizera

Galeria

Galeria foto Marek Mizera

Kazanie bpa Adama Sochy