Msza Święta. Jednym z elementów Eucharystii są czytania. Jeśli jesteśmy wystarczająco skupieni – Słowo to do nas dotrze. Czy będzie w nas pracowało? Czy będzie nas zmieniało? Pozwólmy sobie na zapoznanie się z czytaniami jeszcze w domach, przed pójściem na Eucharystię. Wtedy dajemy sobie więcej szans na głębsze wsłuchanie w to, co Bóg chce nam powiedzieć. W tym konkretnym dniu, w tym konkretnym naszym stanie psychofizycznym.

Dobrą pomocą w głębszym zrozumieniu tego Słowa – jest komentarz kapłana. Zachęcam do wsłuchania się w komentarz do dzisiejszych czytań, który wypowiedział ksiądz Mariusz podczas Mszy św. o godz. 12,00.

Oglądaj