Szczęść Boże,

Proszę księdza, Drodzy Parafianie.

Bardzo cieszę się, że w pełni udało się wykonać zaplanowane na ten rok prace,

a nawet więcej. Udało się bardzo dużo.

W ramach zadania głównego wykonano:

1) stabilizację i wzmocnienie krzyży św. Andrzeja konstrukcji dachu i stropu nad nawą główną, 

2) wymianę poszycia i pokrycia połaci dachu korpusu kościoła: deskowania, izolacji z papy, pokrycia z blachy na nowe pokrycie z łupka ilastego,

3) wymianę obróbek blacharskich dachu w tym wymianę obróbek blacharskich attyk,

4) wymianę rur i rynien spustowych,

5) wymianę zdegradowanych elementów podłóg strychu nad korpusem: usunięcie brus, montaż izolacji i nowej podłogi z desek.

Łączna wartość zadania głównego wyniosła: 429947,64 zł brutto.

Uzyskana na prace dotacja MKIDN wyniosła: 400000,00 zł brutto.

Dodatkowo, wykonano:

1) osadzenie wyłazu dachowego,

2) instalację odgromową dachu,

3) tynkowanie i malowanie attyk dachowych, naprawę elementów sterczyn.

Prace wykonywano pod nadzorem konserwatorskim, projektowym i inwestorskim.

Wartość robót dodatkowych oraz nadzorów nad pracami wyniosła 30750,00 zł brutto.

Łączna wartość wkładu parafii wyniosła 60697,64 zł brutto.

Jestem wdzięczny, że do remontu kościoła tak bardzo zaangażowali się mieszkańcy parafii. Cieszę się i dziękuję za ich zaufanie i zaangażowanie.

Kościół w Nietkowie otrzymał dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego po 4 latach prób i starań o dofinansowanie. Otrzymana przez parafię dotacja celowa, przyznana została indywidualnie decyzją Ministra Kultury, prof. Piotra Glińskiego.

Dzięki remontowi dachu udało się pokazać skrawek pierwotnego piękna świątyni w Nietkowie. Jej obecny szary wygląd skrywa wyjątkową wartość architektoniczną i historyczną w skali Europy. Trzeba tę wartość wydobyć, przywrócić, pokazać światu.

 

Jestem wdzięczy firmie wykonawczej, Pani Grażynie Husar za podjecie się realizacji zadania i skuteczne zaangażowanie.

Dziękuję proboszczowi, księdzu Markowi Kidoniowi za zaufanie i konsekwencję w działaniu.

Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję.

                  Marcin Gierstun

Inżynier projektu remontu kościoła w Nietkowie