Sierpień, chociaż to kolejny miesiąc wakacyjny, to jednak ponad 20-to osobowa grupa wyruszyła na tradycyjny już szlak z Czerwieńska do Łężycy, aby uczcić Maryję i wyrazić Jej wdzięczność poprzez pielgrzymkę i odprawienie nabożeństwa oraz uczestnictwo we Mszy św. Cieszy, że w tej grupie znalazły się kobiety i mężczyźni, dorośli i dzieci, młodsi i starsi. Pokazuje to też, że można iść w dużych, znanych pielgrzymkach do Sanktuariów, ale można też w małej grupce wielbić Boga i świadczyć przed ludźmi, że nie wstydzimy się naszej wiary.

Kolejny miesiąc, wędrowały z nami relikwie św. Hiacynty i Franciszka, niesione przez zmieniających się pielgrzymów.

Czy to buduje naszą wspólnotę? Czy buduje nas – chrześcijan z sąsiednich parafii? Zapraszam na kolejną pielgrzymkę – już 13 września. Każdy może sam się przekonać.

Pokażmy, że warto. I bądźmy za miesiąc pod plebanią w Czerwieńsku, skąd wyruszymy.

Galeria

Zapraszam do obejrzenia filmu z procesji dookoła kościoła w Łężycy, która jest tradycyjnym elementem kończącym nabożeństwo fatimskie.