Chrystus Zmartwychwstał!

Sobotnia noc, która dla chrześcijan jest najważniejszą nocą. Po piątkowym ukrzyżowaniu i śmierci Jezusa, całą sobotę mieliśmy czas na wyciszenie, zawieszenie i oczekiwanie. Jeśli dobrze w nas popracował Wielki Post, jeżeli dane nam było dobrze przejść przez Triduum Paschalne, to ta noc ma dla nas zbawienne znaczenie – kolejny raz mogliśmy dać się Bogu pociągnąć ku świętości i zbawieniu. Liturgia przewidziana na Wigilię Paschalną, w całym swym bogactwie, pomaga nam przejść od smutku, rozpaczy i zwątpienia po nadzieję i radość, że Jezus Zmartwychwstał. Prawdziwie Zmartwychwstał. A jeśli On zmartwychwstał – to i my też możemy w tym dziele uczestniczyć. I jest to prawda, która jest dla nas, chrześcijan, najważniejsza.

Na Liturgię Wigilii Paschalnej składają się następujące części:

* Liturgia Światła – pobłogosławienie ognia i zapalenie od niego paschału – świecy symbolizującej Zmartwychwstałego Jezusa,

* Liturgia Słowa – Czytania od stworzenia świata aż po Zmartwychwstanie Pana,

* Liturgia Chrzcielna – błogosławieństwo wody, która używana będzie podczas udzielania sakramentu chrztu świętego.

* Liturgia Eucharystyczna – Uczta Paschalna – szczyt całego Triduum Paschalnego, uobecnia przejście Chrystusa ze śmierci do życia. Wigilia Paschalna należy już do Niedzieli Zmartwychwstania i jest najbardziej uroczystą Mszą Świętą.

Pod koniec Liturgii odbyła się procesja rezurekcyjna, w której głosiliśmy światu, że Pan Zmartwychwstał!

Alleluja!

Kolejny raz mogliśmy się przekonać, jak wielkie znaczenie dla całości ma zaangażowanie wielu osób we wspólne przeżycia. Dekoracje, przygotowanie czytań, ich wykonanie, przygotowanie i wykonanie śpiewów, zorganizowanie całości i dopilnowanie wszystkich szczegółów, Służba liturgiczna – kolejny raz to wszystko pokazało, że kościół ma wielu członków i że każdy jest ważny, gdyż tylko przy ich współudziale możemy tworzyć jedność, jaką jest Kościół – Ciało Chrystusa, jak wyjaśnia święty Paweł, gdy pisze, że “jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami” (Rz 12, 4-5). Zapraszam do Galerii, gdzie możemy przybliżyć sobie, tych, przez których zaangażowanie – ta Liturgia mogła mieć taką oprawę. Dziękujemy.

Galeria