W związku z koniecznością zachowania limitu 5 osób na Mszy św. kościoły będą otwierane na 15 minut przed rozpoczęciem Eucharystii