W czwartek 28 października bieżącego roku miało miejsce ważne wydarzenie w naszej parafii, mianowicie w Nietkowie został otworzony punkt pomocy charytatywnej Caritas. Mieści się on na piętrze Domu Kultury przy ul. Kościuszki w Nietkowie tuż obok kościoła. Można w nim otrzymać pomoc rzeczową w postaci ubrań, obuwia oraz wszelkiej odzieży pochodzącej z ofiarowanych darów. Punkt prowadzony jest przez osoby zaangażowane w parafialną Caritas i otwarty jest we wtorki i środy w godz. od 16.00  do 18.00. Osoby, które znajdują się w jakiejkolwiek potrzebie – nie tylko związanej z brakiem odzieży, ale także innych potrzeb materialnych – niewątpliwie znajdą tam przychylne przyjęcie i pochylenie się nad swoją troską. Zapraszamy do korzystania.

Ks. Proboszcz Dariusz Orłowski

Galeria