LUTY

„Mówi się na przykład: każdy kościół, który miał przedtem proboszcza, w każdym razie regularną liturgię niedzielną, musi być w dalszym ciągu miejscem niedzielnych zebrań tamtejszej parafii. Tylko w ten sposób kościół będzie nadal stanowił centrum danej wioski, tylko wtedy parafia jako taka zachowa dotychczasową żywotność. Dlatego ważniejsze jest, żeby parafia się tam gromadziła oraz słuchała słowa Bożego i celebrowała je, niż żeby korzystała z realnej w danym wypadku możności uczestniczenia w celebracji eucharystycznej w innym, pobliskim kościele. W tej argumentacji jest wiele elementów, które przekonują, i bez wątpienia są także dobre intencje. Zapomina się tu jednak o podstawowych kryteriach wiary. Doświadczeniu bycia ze sobą i trosce duszpasterskiej o daną miejscowość daje się tu pierwszeństwo przed darem sakramentu. Przeżywanie bycia razem jest niewątpliwie bezpośrednio dostępne i łatwiej zrozumiałe niż sakrament, dlatego silna jest tu pokusa ucieczki od obiektywnej rzeczywistości Eucharystii do subiektywnych wartości doświadczenia, od wymiaru teologicznego do socjologicznego i psychologicznego. Jednak konsekwencje takiego stawiania przeżycia wspólnoty nad rzeczywistość sakramentalną są poważne: wspólnota celebruje teraz samą siebie (…)”

Joseph Ratzinger. Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego. Opera omnia. T. XI . s. 238n

Pamiętaj: Relikwii świętych nie wolno stawiać na ołtarzu, na którym sprawowana jest Eucharystia. (…) [Jezus] On, który za wszystkich cierpiał, na ołtarzu, oni pod ołtarzem, gdyż Jego męką zostali odkupieni”. Taki układ rzeczy wydaje się w pewien sposób powtarzać duchową wizję Jana Apostoła w Apokalipsie: „Ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli”

(Ap 6,9) (zob. OPKO nr 5 s. 118)2

LUTY 2022

Intencje Apostolstwa Modlitwy – Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane

Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.