Pielgrzymi wędrujący pieszo z Otynia na Jasną Górę pozdrawiają nas ze szlaku. Otaczając nas modlitwą proszą również o wsparcie modlitewne. I zapraszają do włączenia się w dowolny etap wspólnego wędrowania. Przewodnik Pielgrzymki – ks. Paweł Mydłowski – serdecznie zaprasza wszystkich, dla których ta pielgrzymka jest bliska. Zaprasza też tych, którzy może są mniej lub wcale niezwiązani z tą trasą, ale mają czas i chęć w nią się włączyć . Można dojechać i wspólnie przejść dowolny odcinek na chwałę Pana i Matki Bożej.

Galeria